فیلسوف حکیم ارد بزرگ : اندیشه را می توان در بند کشید ، اما نابود شدنی نیست.


- فرگرد فرهنگ


فرهنگ باید دربرگیرنده انسان دوستی ، آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد ، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین اندیشمند جهان، عکس جمله بزرگان، ارد بزرگ، ارد حکیم، مجتبی شرکاء، فرهنگ چیست ؟


در بلند هنگام هیچ نیرویی نمی تواند ، در برابر فرهنگ و هنر ، ایستادگی کند. حکیم ارد بزرگ


شالوده و زیربنای گسترش هر کشور ، فرهنگ درست است. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ بزرگداشت ، جشن رشد و بالندگی است. حکیم ارد بزرگ

خردمندان و هنرمندان ، سازندگان آینده اند. حکیم ارد بزرگ

خردمندان و فرهنگ سازان ، همیشه زنده اند. حکیم ارد بزرگ

آهنگ دلپذیر ، نوا و آوای گیتی است. حکیم ارد بزرگ

آزادی نباشد ، فرهنگ پر و بالش خواهد سوخت. حکیم ارد بزرگ

اندیشه و سخن نامداران و اساطیر زاینده است ، یاد آنان برای فرزندان سرزمین خویش ، شادی و امید به ارمغان می آورد. حکیم ارد بزرگ

استخوان بندی شهرها ، در دیوار است و فرهنگ بزرگداشت. حکیم ارد بزرگ
بزرگداشت ، بخشش بی ریای مهر است ، مهری که با آن می توان بوی بهار را همیشه همراه داشت. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت ، توان نیروهای جوان را نیز دو چندان می کند. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین اندیشمند جهان، عکس جمله بزرگان، ارد بزرگ، ارد حکیم، مجتبی شرکاء، فرهنگ چیست ؟


بزرگداشت ، در هر کجا می تواند باشد از خانه تا کارخانه ، از دبستان تا دانشگاه و از روستا تا شهر. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت آدمیان ، شکوفایی فرهنگ را در پی دارد. حکیم ارد بزرگ

بزرگداشت کسانی دیدنیست ، که از دیدگان مردم بسیار دور هستند. حکیم ارد بزرگ

ستایشگری و تشویق هنر است ، هنری که با آن می توان ناراست ترین آدمیان را هم ، دلپسند نمود. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین کارخانه نابودی توانمندی ها ، آیین آموزشی نادرست است. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ اشتباه می تواند از پسران و دخترانی که قرار است سرزمینی را به سوی رشد و پویش همه جانبه در عرصه های گوناگون علمی و صنعتی پیش برانند ، عشاقی دون و آدمهایی چشم چران بزک کرده بوجود بیاورد. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ اشتباه را ، بی مهابا کنار بگذاریم ، با ماست مالی آن ، فرزندان خویش را دچار تباهی خواهیم نمود. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین اندیشمند جهان، عکس جمله بزرگان، ارد بزرگ، ارد حکیم، مجتبی شرکاء، فرهنگ چیست ؟


ویرایش فرهنگ نادرست ، برای یک سرزمین ، بسیار مهم است ، خوشبختانه اینترنت و رسانه ها به این چرخه ، تندی بخشیده اند. حکیم ارد بزرگ

فرهنگ اشتباه می تواند پاکی ازدواج را از آن گرفته و سیاه و فریبکارانه اش سازد . حکیم ارد بزرگ

از استخوان های مشاهیر مرده چه می خواهید؟ براستی اگر زمان خود را برای بزرگداشت زندگان بگذارید، کشوری بسیار بسیار آبادتر و رو به رشد خواهید داشت. حکیم ارد بزرگ

از دیر باز در ایران زمین سیزده روز جشن بوده است و خرمی ، اروپاییها برای همین این روز را شوم می نامیدند . شوربختانه فرزندان ایران با دیدن فیلم ها و کتاب های مردم مغرب زمین ، فکر می کنند روز سیزده بدشگون و شوم است. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین اندیشمند جهان، عکس جمله بزرگان، ارد بزرگ، ارد حکیم، مجتبی شرکاء، فرهنگ چیست ؟


یکی از بهترین شمارگان ، سیزده است که نماد زایش و رشد است و در فرهنگ ایرانی "الهه باران" نامیده می شود. حکیم ارد بزرگ

اندیشه را می توان در بند کشید ، اما نابود شدنی نیست. حکیم ارد بزرگ

گسترش آزادی های همگانی زمینه ساز رشد در پهنه فرهنگ و هنر، اقتصاد و صنعت، دانش و آموزش، مراوده ها و گردشگری و ... می گردد . حکیم ارد بزرگ


- پیرامون هنر و هنرمندان :

هنر ، برآیند شناور بودن خرد ، در جهان احساس است. حکیم ارد بزرگ

جایگاه هنر و هنرمند ، بسیار ارزشمند است. حکیم ارد بزرگ

روان هنر باید با انسانیت آمیخته باشد تا نسل ها را شیفته خود سازد. حکیم ارد بزرگ

هنرمند فرهیخته ، روان آدمیان را شیفته زیبایی کار خود می کند. حکیم ارد بزرگ
هنرمندان ، پیام آورندگان جهانی زیباتر هستند .حکیم ارد بزرگ

هنری که گرفتار روزمرگی شد، دوامی ندارد فراگیر نمی شود و پاینده نیست. حکیم ارد بزرگ

هنرمند و نویسنده مزدور ، از هر کشنده ای زیانبارتر است. حکیم ارد بزرگ

تنها آثار هنری جاودانه می شوند ، که به درون هنرمند نزدیکترند. حکیم ارد بزرگ

جوانان امروز باید ، هنر خود را در میدان آی تی و فناوری های نوین به نمایش بگذارند. حکیم ارد بزرگ

هنرمندان ، شاعران و نویسندگان افسرده و غمگین ، دروازه های شکست را بر روی سرزمین خویش ، باز می کنند. حکیم ارد بزرگ


- پیرامون کتاب :

کتاب ها ، نفس می کشند و زنده اند. حکیم ارد بزرگ

کتاب ها ، بخشی از راز مهر گذشتگان ، برای آیندگان هستند. حکیم ارد بزرگ


- پیرامون فیلم و سینما :

سینما می تواند دلهای جهانیان را با یکدیگر نزدیک و نزدیکتر سازد. حکیم ارد بزرگ

سینمای سازنده و مهرگستر را باید همواره یاری نمود. حکیم ارد بزرگ  

سینماگران و فیلمسازان خام ، به اسم واقعگرایی ، با کنکاش در نادرترین پلشتی های اجتماعی ، زهر هزار مرداب ناپاک را بر چشمهای بینندگان خود می ریزند ، این آدم ها را باید از سینما دور نمود ، چرا که فیلمساز راستین ، پنجره ای است به سوی زندگی بهتر و امید. حکیم ارد بزرگ

چه تیره روزند ، مردمی که سینما و موسیقی شان ، غم است و سیاهی ، بیچارگی و پلشتی ... نمی توان در مرداب بدنبال بوی خوش زندگی بود ... سینما باید فردایی زیباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن ، کوشش کنند. حکیم ارد بزرگ

سینمای غمزده ، دشمن اقتصاد و بهره وری است. حکیم ارد بزرگ

سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین کارگردان جهان هم ، با فیلمنامه ضعیف ، زمین خواهد خورد. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ، فیلسوف حکیم ارد بزرگ، بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیلسوف ایران، بزرگترین اندیشمند جهان، عکس جمله بزرگان، ارد بزرگ، ارد حکیم، مجتبی شرکاء، فرهنگ چیست ؟


فیلمنامه خوب ، می تواند مخاطب را همراه خود سازد. چرا که دارای بافتی درست و شاکله ای هدفمند و انسانی است . حکیم ارد بزرگ

بدترین فیلمنامه ها ، آنهایی هستند که با پلشتی و از هم گسیختگی سوهان روان مخاطب خود می شوند. حکیم ارد بزرگ

اشتهای مردم به شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، برای سرپرستان هر کشوری ، یک هشدار بزرگ است. حکیم ارد بزرگ

آدم های پیشرو ، اندیشه خود را ، درگیر فیلم های غمگین ، ترسناک و پوچ نمی کنند. حکیم ارد بزرگ

با کمک به سینما ، دل های جهانیان را با خود همراه کنیم. حکیم ارد بزرگ

فیلسوف حکیم ارد بزرگ : با کمک به سینما ، دل های جهانیان را با خود همراه کنیم.


http://s9.picofile.com/file/8327672542/header_top_bkg.jpg

- پیرامون فیلم و سینما :

سینما می تواند دلهای جهانیان را با یکدیگر نزدیک و نزدیکتر سازد. حکیم ارد بزرگ

سینمای سازنده و مهرگستر را باید همواره یاری نمود. حکیم ارد بزرگ  

سینماگران و فیلمسازان خام ، به اسم واقعگرایی ، با کنکاش در نادرترین پلشتی های اجتماعی ، زهر هزار مرداب ناپاک را بر چشمهای بینندگان خود می ریزند ، این آدم ها را باید از سینما دور نمود ، چرا که فیلمساز راستین ، پنجره ای است به سوی زندگی بهتر و امید. حکیم ارد بزرگ

چه تیره روزند ، مردمی که سینما و موسیقی شان ، غم است و سیاهی ، بیچارگی و پلشتی ... نمی توان در مرداب بدنبال بوی خوش زندگی بود ... سینما باید فردایی زیباتر ، شادتر و بهتر را نشان دهد تا مردم برای رسیدن به آن ، کوشش کنند. حکیم ارد بزرگ

سینمای غمزده ، دشمن اقتصاد و بهره وری است. حکیم ارد بزرگ

سینمای نا امید و غم زده ، می تواند روان پاک یک کشور را نابود سازد. حکیم ارد بزرگ

بزرگترین کارگردان جهان هم ، با فیلمنامه ضعیف ، زمین خواهد خورد. حکیم ارد بزرگ

فیلمنامه خوب ، می تواند مخاطب را همراه خود سازد. چرا که دارای بافتی درست و شاکله ای هدفمند و انسانی است . حکیم ارد بزرگ

بدترین فیلمنامه ها ، آنهایی هستند که با پلشتی و از هم گسیختگی سوهان روان مخاطب خود می شوند. حکیم ارد بزرگ

اشتهای مردم به شنیدن نواهای پر اندوه و دیدن فیلم های غم انگیز و سیاه، برای سرپرستان هر کشوری ، یک هشدار بزرگ است. حکیم ارد بزرگ

آدم های پیشرو ، اندیشه خود را ، درگیر فیلم های غمگین ، ترسناک و پوچ نمی کنند. حکیم ارد بزرگ

با کمک به سینما ، دل های جهانیان را با خود همراه کنیم. حکیم ارد بزرگ

حکیم ارد بزرگ ((پدر فلسفه اردیسم)) و بزرگترین فیلسوف تاریخ Orod The Great - The Greatest Philosophers of All Time


زیبایی، در مهربانی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

با ترشرویی به میان مردم رفتن ، تنها از بیماران ساخته است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در ریاضت و پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنگاه که آرمان هویدا شد ، هزاران راه بن بست هم ، نمی توانند پیشدارمان باشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم بزرگ، مهربان و با گذشت است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

تا پیش از آنکه دیر شود، عزیزانمان را، با سخنان مهرآمیز، نوازش کنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

از خودگذشتگی، نخستین پایه مهرورزی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آینده از همین امروز می گذرد ، پس امروز را باید به درستی پیمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آسودگی دیگران ، بخشی از آرامش و رفاه ماست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربان باشیم که گریز زمان زندگی ، بیش از آنست که می پنداریم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، حکمت اردیسم، اندیشه ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ، orodism، پدر فلسفه اردیسم، حکیم و فیلسوف ایرانی، استاد ارد بزرگ، سخنان فلاسفه بزرگ، بزرگترین اندیشمند جهان
آدم شایسته، مهربانی دیگران را با مهربانی پاسخ می دهد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانان، سرشت پاک خویش را به نمایش گذاشته اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانان ، شادی آفرینند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانان به یاد ما هستند ، حتی زمانی که ما خود را فراموش کرده ایم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، گرامی ترین خوی آدمی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانی تنها هنجار همزیستی پایدار، میان کشورهاست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهرورزان ، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مهربانی ، همراهی با سرشت گیتی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم های مهربان ، همواره خوبی ها را می بینند و بدیها را چه زود می بخشند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

مردم نامهربان ، فرمانروایی مهربان نخواهند داشت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، حکمت اردیسم، اندیشه ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ، orodism، پدر فلسفه اردیسم، حکیم و فیلسوف ایرانی، استاد ارد بزرگ، سخنان فلاسفه بزرگ، بزرگترین اندیشمند جهان
آدم های مهربان را ، نمی توان فراموش ساخت. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدمیان تنها با مهر ، به یکدیگر گره می خورند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنکه مهربان نیست ، بیمار است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

براستی مهربانان ، فرمانروایان گیتی اند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فلسفه علم چیست ؟ پیدا نمودن دروازه های نوین خوشبختی ، برای آدمیان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

فلسفه اخلاق چیست ؟ راه درست همزیستی مهرآمیز آدمی با دیگران و همه گیتی است . فیلسوف حکیم ارد بزرگ

ابزار اندیشه درست ، فریاد و شمشیر نیست. فیلسوف حکیم ارد بزرگ
اردیسم، حکمت اردیسم، اندیشه ارد بزرگ، حکیم ارد بزرگ، orodism، پدر فلسفه اردیسم، حکیم و فیلسوف ایرانی، استاد ارد بزرگ، سخنان فلاسفه بزرگ، بزرگترین اندیشمند جهان
نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

ارزش استاد را دانستن هنر نیست ، وظیفه و بایستگی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هیچ فراز و فرودی ، دلتان را نمی لرزاند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشه و انگاره ای که نتواند ، آینده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

بی هیچ چشمداشتی ، همواره مهربان باش . فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پاکترین آرزوها ، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

پرستاران مهربان را ، باید ستایش نمود. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خوشرویی همانند زر ، دارایی با ارزشی است. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

خوی مهربان ، ریشه در سرشت پاک گیتی دارد. فیلسوف حکیم ارد بزرگ

( تعداد کل: 193 )
   1       2       3       4       5       ...       65      >>