X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ارد بزرگ ، بزرگترین فیلسوف جهان - در وبلاگها 30عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زیبا ، عکس سخنان زیبا ، مشاهیر شهر کرج ، مشاهیر استان البرز ، چهره های ماندگار شهر کرج ، چهرههای ماندگار ، عکس سخنان حکیمانه ، عکس حکیم ارد بزرگ ، حکیم ، حکمت ، حکمت اردیسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
شایستگان آنانی هستند که آفریننده اند . حکیم ارد بزرگ 30. شایستگان بالندگی و شکوفایی خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند . حکیم ارد بزرگ 31. شایستگان با گذشت هستند و بخشنده . حکیم ارد بزرگ. حکیم ارد بزرگ ,بیوگرافی ارد بزرگ,ارد ...
http://hesedori.blogfa.com/post/73 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
مردم آدم های بردبار را با ادب می دانند ، با اینکه بردباری سنجشی درست نیست ! باید ادب آدمها را در آزمون ها سنجید و نه در سکوتها ... حکیم ارد بزرگ. حکیم ارد بزرگ ,بیوگرافی ارد بزرگ,ارد بزرگ کیست,حکیم ارد بزرگ,. 25. میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز ...
http://hesedori.blogfa.com/post/74 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
آدمهای ماندگار ، تنها به آرمان می اندیشند . حکیم ارد بزرگ 2. مردمان توانمند در میان جشن و بزم نیستند . آنها هر دم به آرمانی بزرگتر می اندیشند و برای رسیدن به آن در حال پیکارند . حکیم ارد بزرگ 3. میندیش که دیگران ، تو را به آرمانت خواهند رساند . حکیم ارد ...
http://hesedori.blogfa.com/post/179 [پیش نمایش]
سخنان قصار - سخنان قصار و پندآموز 11
آواز مهربانی از هر سنگ نگاره ی ماندگار تر است . حکیم ارد بزرگ مرور زمان به خودی خود بسیاری از نگرانی ها را ازبین می برد. دیل کارنگی امکانپذیر است که یک میلیون حقیقت را در مغز انباشت ولی هنوز بیسواد بود.آلک بورن برگزیده ایی ، چرا که با دلی ...
http://masterpiece-2200.blogfa.com/post-11.aspx [پیش نمایش]
سخنان قصار - سخنان قصار و پندآموز 2
حکیم ارد بزرگ , orod , orod bozorg , orodbozorg , خقخی ذخظخقل , اشنهئ خقخی افزونی دانش گذشته، افزونی تاریخ انسان را پژمرده خواهد ساخت و بزدل. در حالیکه انسان باید قادر باشد گذ شته را در خد مت حال دربیاورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که ...
http://masterpiece-2200.blogfa.com/post-2.aspx [پیش نمایش]
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 32- فرگرد سخن و اندرز
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 32- فرگرد سخن و اندرز - ماهــ ـــک : شیروان شهر حکیم ارد بزرگ و من ! Shirvan Shahr e Hakim Orod Bozorg va Man.
http://ofoghshirvan.blogfa.com/post/255 [پیش نمایش]
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 27- فرگرد پیروزی و ...
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 27- فرگرد پیروزی و شکست - ماهــ ـــک : به پُرخواننده ترین وب سایت شهر شیروان خوش آمدید Shirvan Shahr e Hakim Orod Bozorg.
http://ofoghshirvan.blogfa.com/post/250 [پیش نمایش]
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 17- فرگرد کار و ...
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 17- فرگرد کار و کارآفرینی - ماهــ ـــک : به پُرخواننده ترین وب سایت شهر شیروان خوش آمدید Shirvan Shahr e Hakim Orod Bozorg.
http://ofoghshirvan.blogfa.com/post/240 [پیش نمایش]
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 20- فرگرد کوهستان
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 20- فرگرد کوهستان - ماهــ ـــک : شیروان شهر حکیم ارد بزرگ و من ! Shirvan Shahr e Hakim Orod Bozorg va Man.
http://ofoghshirvan.blogfa.com/post/243 [پیش نمایش]
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 16- فرگرد ریشه
حکیم ارد بزرگ (بزرگ شیروان) دوستت داریم - 16- فرگرد ریشه - ماهــ ـــک : به پُرخواننده ترین وب سایت شهر شیروان خوش آمدید Shirvan Shahr e Hakim Orod Bozorg.
http://ofoghshirvan.blogfa.com/post/239 [پیش نمایش]


عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زیبا ، عکس سخنان زیبا ، مشاهیر شهر کرج ، مشاهیر استان البرز ، چهره های ماندگار شهر کرج ، چهرههای ماندگار ، عکس سخنان حکیمانه ، عکس حکیم ارد بزرگ ، حکیم ، حکمت ، حکمت اردیسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim

عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زیبا ، عکس سخنان زیبا ، مشاهیر شهر مشهد ، مشاهیر استان خراسان رضوی ، چهره های ماندگار شهر مشهد ، چهره های ماندگار ، عکس سخنان حکیمانه ، عکس حکیم ارد بزرگ ، حکیم ، حکمت ، حکمت اردیسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. شنبه بیست و هشتم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 25. اندکی از آدمیان تنها به آرمان می اندیشند ، و بسیار کسان که آرمانشان تنها خانه نشین نمودن همان گروه کوچک است . حکیم ارد ...
http://hesedori.blogfa.com/post/201 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
حکیم ارد بزرگ 11. آرمان ما باید دارای شور و برانگیختگی باشد تا آدمی را به هست و جوشش در آورد . حکیم ارد بزرگ 12. یادآوری آرمان ها ، از بیراهه روی بازمان می دارد . حکیم ارد بزرگ. عکس های حکیم ارد بزرگ ، عکسهای حکیم اردبزرگ، تصویر مجتبی شرکاء ...
http://hesedori.blogfa.com/post/173 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. شنبه بیست و هشتم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 37. پیش نیاز دلیر بودن بدنی ورزیده نیست ، گاهی آدمهای سبکبار، پشت کوهستان را هم به خاک مالیده اند . حکیم ارد بزرگ 38.
http://hesedori.blogfa.com/post/156 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
خود کامگان در ژرفنای وجود خویش گم می شوند . حکیم ارد بزرگ 20. هنگامی که بدانید چه توانایی دارید ، برای آموختن و سپس بهره برداری از آن تلاش می کنید . حکیم ارد بزرگ. حکیم ارد بزرگ ,بیوگرافی ارد بزرگ,ارد بزرگ کیست,حکیم ارد بزرگ,. 10.
http://hesedori.blogfa.com/post/105 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
هیچ گاه از داشتن دشمن نترس ، از انجام ندادن درست آرمان های خویش بترس . حکیم ارد بزرگ 15. میان گام نخست و آرمان ، بازه ای نیست ، آنچه داریم اندازه نیروی کنونی ماست . حکیم ارد بزرگ 16. کمر راه هم در برابر آرمان خواهی برآزندگان خواهد شکست . حکیم ارد ...
http://hesedori.blogfa.com/post/143 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. شنبه بیست و هشتم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 29. آیا ما مهربان هستیم ؟! آنگاه که در هنگامه دیدار نزدیکان و یا رهایی از رنج و سختی ، جانداری را سر می بریم و با ریختن خونش و ...
http://hesedori.blogfa.com/post/172 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
خوارترین کارفرما کسی است که با ندادن و یا کم کردن دستمزد زیر دست خویش ناراستی پیشه نموده و فرمانروایی می کند . حکیم ارد بزرگ 22. فرودستان ، در بهترین هنگامه هم ، بهانه های فراوان ، برای ناراستی های خود و انجام ندادن کارهایشان دارند . حکیم ارد ...
http://hesedori.blogfa.com/post/62 [پیش نمایش]
حکیم ارد بزرگ در گستره جهانی - در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
حکیم ارد بزرگ در گستره جهانی. http://images.tblog.com/user_images/1315466675_newsiran.jpeg. بخش بسیار کوچکی از : بازتاب های اندیشه های حکیم ارد بزرگ. دو کتاب جدید همراه با سخنان حکیم ارد بزرگ · صدا و سیمای مرکز گیلان - ارد بزرگ ...
http://hesedori.blogfa.com/post/112 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
دوستی و مهر ، امید می آفریند ، و امید نیاز زندگیست . حکیم ارد بزرگ 44. کسی که در درون دوست ، در پی خود می گردد ، هیچ گاه او را نخواهد شناخت . حکیم ارد بزرگ 45. دوستان زیاد برای یک نوجوان ، همانند آشیانه ساختن دهها کلاغ ، بر تاج نهال گلی نازک است .
http://hesedori.blogfa.com/post/136 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. شنبه بیست و یکم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 34. اگر می خواهی بزرگ شوی ، از کردار نیک دیگران فراوان یاد کن . حکیم ارد بزرگ 35. کسی که فریفته نگاهی می گردد ، توان رها ...
http://hesedori.blogfa.com/post/110 [پیش نمایش]


عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زیبا ، عکس سخنان زیبا ، مشاهیر شهر مشهد ، مشاهیر استان خراسان رضوی ، چهره های ماندگار شهر مشهد ، چهره های ماندگار ، عکس سخنان حکیمانه ، عکس حکیم ارد بزرگ ، حکیم ، حکمت ، حکمت اردیسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakimعکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زیبا ، عکس سخنان زیبا ، مشاهیر شهر شیروان ، مشاهیر استان خراسان شمالی ، چهره های ماندگار شهر بجنورد ، چهره های ماندگار خراسان شمالی ، عکس سخنان حکیمانه ، عکس حکیم ارد بزرگ ، حکیم ، حکمت ، حکمت اردیسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakim
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای توفانی و آشوب و همچنین آسودگی و آرامش ، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد . حکیم ارد بزرگ 5. آنگاه که تلاش می کنیم همه چیز را به زور ، در چنگ خویش داشته باشیم ، دستمان خالی تر از هر زمان دیگری است . حکیم ارد بزرگ.
http://hesedori.blogfa.com/post/103 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
فداکاری در راه میهن ، خوی بزرگان و جاودانه هاست . حکیم ارد بزرگ 12. فر میهن ، در جوانان راستین اوست . حکیم ارد بزرگ 13. شورانگیزترین مهر ، دلدادگی به میهن است . حکیم ارد بزرگ 14. اگر ارزش های میهنی کمرنگ شوند یکپارچگی کشورها به چالش کشیده ...
http://hesedori.blogfa.com/post/92 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. جمعه بیستم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 4. ارزش سختی های روزگار را باید دانست ، آنها آمده اند تا ما را نیرومندتر سازند . حکیم ارد بزرگ 5. آنکه سختی نکشیده ، نرمی و بهکامی ...
http://hesedori.blogfa.com/post/91 [پیش نمایش]
خسته از دنیا - سخنان ارد بزرگ
اُرد بزرگ : آدم های بزرگ و اندیشمند ، بسیار اشک می ریزند. اُرد بزرگ : آزادی بدون دانایی بدست نمی آید. اُرد بزرگ : آن که همزمان پرسشهای پراکنده در حوزه های گوناگون می پرسد ، تنها می خواهد زمان و نیروی شما را تباه سازد. اُرد بزرگ : آن که پند پذیر نیست ، در ...
http://www.5arash5.blogfa.com/post/47 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
این وبلاگ را درست کردم تا بتوانم سخنان حکیم ارد بزرگ را مرور کنم راستش من در حال حفظ کردن «نامه سرخ» هستم پس وقتی جملات حکیم را اینجا می گذارم در واقع دارم آنها را بازخوانی می کنم تا برای همیشه در ذهنم باقی بمانند . برای تبادل لینک با من اول ...
http://hesedori.blogfa.com/post/32 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 18. خردورزی ، آدمی را پاک خواهد نمود . حکیم ارد بزرگ 19. آنانیکه تنها به خود می اندیشند براستی بزهکارند. حکیم ارد بزرگ 20.
http://hesedori.blogfa.com/post/139 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. جمعه بیستم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 1. جهان را آغاز و انجامی نیست آنچه هست دگرگونی در گیتی است . ما دگرگونی در درون گیتی را زایش و مرگ می نامیم . ما بخشی از دگرگونی ...
http://hesedori.blogfa.com/post/88 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
I LOEV HAKIM OROD BOZORG دوستت دارم حکیم ارد بزرگ. شنبه بیست و هشتم بهمن 1391. در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ. 16. جشن های بزرگ ، انگیزه افزایش باروری و پویایی آدمیان می باشد . حکیم ارد بزرگ 17. چه زیبایند آنانی که ، همیشه لبخندی ...
http://hesedori.blogfa.com/post/177 [پیش نمایش]
حکیم ارد بزرگ :گیتی ،آوای زندگی و شادیست - 26- فرگرد اُرُد
حکیم ارد بزرگ :گیتی ،آوای زندگی و شادیست - 26- فرگرد اُرُد - نرمش و سازگاری با گیتی ، ما را آرام خواهد ساخت . حکیم ارد بزرگ.
http://marral.blogfa.com/post/10 [پیش نمایش]
در حریم واژگان حکیم ارد بزرگ
حکیم ارد بزرگ 12. فرمانروای اندرزگو ، شایسته پیشوایی نیست ، تنها آنانی بایسته اند که کار می کنند . حکیم ارد بزرگ 13. سودجویان تنها خود را ، نگهبان راستین فرمانروا می دانند . حکیم ارد بزرگ. عکس های حکیم ارد بزرگ ، عکسهای حکیم اردبزرگ، ...
http://hesedori.blogfa.com/post/144 [پیش نمایش]


عکس سخنان بزرگان ، عکس جملات زیبا ، عکس سخنان زیبا ، مشاهیر شهر شیروان ، مشاهیر استان خراسان شمالی ، چهره های ماندگار شهر بجنورد ، چهره های ماندگار خراسان شمالی ، عکس سخنان حکیمانه ، عکس حکیم ارد بزرگ ، حکیم ، حکمت ، حکمت اردیسم ، hakim orod bozorg , hekmat orodism, hakimنظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد