X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. حکیم ارد بزرگ (فیلسوف ایرانی)فیلسوف ایرانی . پدر فلسفه نوین . زندگینامه حکیم ارد بزرگ .  بیوگرافی حکیم ارد بزرگ . حکیم ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ . hakim orod bozorg.  orod، bozorg shirvan . بزرگ شیروان . پدر فلسفه جدید . بزرگترین فیلسوف جهان

بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .


* آدم های فرهمند ، پیوسته بدنبال آغازهای شیرین هستند ، تا از آن بزم و جشن بسازند. حکیم ارد بزرگ
* آغاز ها را باید جشن گرفت، چرا که شیره جهان، در بالندگی و زایندگیست. حکیم ارد بزرگ
* آغاز هر روز ، نو شدنی دوباره است ، و زمانی برای پویایی بیشتر. حکیم ارد بزرگ
* از صوفی مسلکان و مرداب اندیشه های هندی و چینی دوری کنید. حکیم ارد بزرگ
* از گور آدم بی ادب هم ، باید گریخت. حکیم ارد بزرگ
* اگر دشمنت با روی خوش نزدیکت شد ، در برابرش خموش باش و تنهایش بگذار. حکیم ارد بزرگ
* اگر شیفته کارت نباشی، روانت بیمار می شود و در پایان، پیکرت از پای در خواهد آمد. حکیم ارد بزرگ
* اگر نگاهتان بر افق دور باشد ، هیچ فراز و فرودی ، دلتان را نمی لرزاند. حکیم ارد بزرگ
* امیدی به آینده دانایی که چشم به دهان نادان دارد ، نمی رود. حکیم ارد بزرگ
* اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند. حکیم ارد بزرگ
* اندیشه پروازگر است ، جایی فرودش آوریم ، که مهربانی و شادی خانه دارد. حکیم ارد بزرگ
* اندیشه و انگاره ای که نتواند ، آینده ای زیبا را مژده دهد ، ناتوان و بیمار است. حکیم ارد بزرگ
* اندیشه و خرد خویش را به رخ این و آن نکشیم ، بیاموزیم که چگونه با دیگران رفتار کنیم. حکیم ارد بزرگ
* آتش خشم را ، با آب سکوت خاموش کن. حکیم ارد بزرگ
* ساختاری که با سرشت آدمیان سازگار نباشد ، توان پایداری ندارد.حکیم ارد بزرگ
* سامان ، از پس ساختار درست هویدا می گردد.حکیم ارد بزرگ
* سامانه گیتی ، با آنکه یکنواخت پنداشته می شود ، ولی رو به پویش و پیشرفت است . گردش آرام هستی ، نباید ما را فریب دهد ، ما بخشی از یک دگرگونی بزرگ ، در گیتی هستیم.حکیم ارد بزرگ
* سخت ترین پرسش ها ، هم اساسی ساده دارند.حکیم ارد بزرگ 
* شورشهای آدمیان ، با بسامدهای پر توان گیتی ، خیلی زود به سامانه درست خویش باز می گردد.حکیم ارد بزرگ 
* کسانی را که نابود کننده داشته های دیگران هستند را باید به کارهای بدنی واداشت ، تا کمکی به خویش و دیگران باشند.حکیم ارد بزرگ
* مهمترین قانون و هنجار گیتی ، مهربانیست.حکیم ارد بزرگ
* اگر همسران رازهای زندگی خویش را بیرون نبرند ، کمتر به غم جدایی گرفتار می آیند. حکیم ارد بزرگ
* ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست ، جوشش است و جاری بودن. حکیم ارد بزرگ
* این دیدگاه درست نیست که بپنداریم مرد توانا ، فرزندی همچون خود خواهد داشت. حکیم ارد بزرگ
* آدم بی نظم، عمرش هم کوتاست. حکیم ارد بزرگ
* آدم توانا، ورزش را به فراموشی نمی سپارد. حکیم ارد بزرگ
* آدم خودخواه ، دوران خوشبختی اش کوتاه است. حکیم ارد بزرگ
* آدم های خودخور و نالان ، دوستان خوبی برای ما نیستند. حکیم ارد بزرگ
* آدمهای بی نظم، جان خود و دیگران را به خطر می اندازند. حکیم ارد بزرگ
* آدمهای کوچک ، رازهایشان هم کوچک است. حکیم ارد بزرگ
* آدم بزرگ، زورگو نمی گردد، آدم کوچک است که پلید و دیو کردار می شود. حکیم ارد بزرگ
* آدم کوچک ، بیش از حق خود می خواهد. حکیم ارد بزرگ
* آدم های کوچک ، باور خویش را بهترین اندیشه می دانند. حکیم ارد بزرگ
* آدمها را آنگونه بخواهیم که هستند ، نه آنگونه که می خواهیم. حکیم ارد بزرگ
* آدمهای کوچک در کوچه و خیابان با صدایی بلند قهقه می زنند و فریاد می کشند. حکیم ارد بزرگ
* آدمی با کینه ، زندگی را بر دوستان نیز تنگ می کند. حکیم ارد بزرگ
* آدمیانی مانند گل های لاله ، زندگی کوتاه در هستی و نگاره ایی ماندگار در اندیشه ما دارند. حکیم ارد بزرگ
* آنانی که کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به گیتی می دانند ، تکه گوشت هایی بیش نیستند. حکیم ارد بزرگ
* آنچه رخ داده را باید پذیرفت ، اما آنچه را روی نداده ، می توان به خواست خویش بنا نمود. حکیم ارد بزرگ
* نگاهداری ساختار بیمار از نادانی است ، باید راهکاری درست ، برای درمان آن یافت.حکیم ارد بزرگ 
* نیرومندترین ساختارها ، نرم ترین آنهاست ، ساختارهای خشک و سخت ، خیلی زود ، نابود می گردند.حکیم ارد بزرگ
* هر گونه با پدر و مادر خویش رفتار کنیم ، با ما رفتار خواهد شد.حکیم ارد بزرگ
* آدم با ادب ، دروازه دلها را همیشه گشوده می بیند. حکیم ارد بزرگ
* آدم خردمند ، تار و پودهای مهم زندگی را می یابد. حکیم ارد بزرگ
* آدم نیکخو ، هیچ گاه برای رسیدن به پول ، ارزش های همگانی را زیر پا نمی گذارد. حکیم ارد بزرگ
* آدم های دور اندیش، بازیچه رخدادهای ناگهانی و روزمره نمی شوند. حکیم ارد بزرگ
* آدمهای بد کردار ، از سکوت خردمندان نیز می هراسند. حکیم ارد بزرگ
* زادروز خود و نزدیکانمان را فراموش نکنیم ، جشن بگیریم و شادی را به یکدیگر هدیه دهیم. حکیم ارد بزرگ
* ستایش ، هنگام نو رُستن و رویش را. حکیم ارد بزرگ
* هر آن ، می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس هیچگاه ، پایانی پیش روی ما نیست. حکیم ارد بزرگ


بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .

بزرگترین اندیشمند جهان . حکیم ارد بزرگ . بزرگترین متفکر جهان . شهر شیروان . بزرگ شیروان . بزرگترین مشاهیر خراسان شمالی . عکس های استقبال مردم شیروان از حکیم ارد بزرگ . مجتبی شرکاء . عکس حکیم ارد بزرگ و مردم . تصاویر ارد بزرگ و مردم . سخنرانی حکیم ارد بزرگ . فیلسوف ایرانی . بزرگترین مشاهیر ایران . چهره ماندگار عرصه فلسفه . فیلسوف ارد بزرگ . ارد بزرگ فیلسوف معاصر .

بزرگترین متفکر جهان . برترین متفکر معاصر . مغز متفکر . متفکرین ایران و جهان . متفکرین بزرگ . متفکرین امروز . hakim orod bozorg . بهترین فیلسوف جهان . محبوبترین فیلسوف جهان . اندیشمند جهانی . بزرگترین اندیشمند ایران . اندیشمندان جهان . درباره بزرگترین متفکرین جهان . حکیم ارد بزرگ . hakim great orod . فیلسوف ایرانی


فیلسوف ایرانی . پدر فلسفه نوین . زندگینامه حکیم ارد بزرگ .  بیوگرافی حکیم ارد بزرگ . حکیم ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ کیست . ارد بزرگ . hakim orod bozorg.  orod، bozorg shirvan . بزرگ شیروان . پدر فلسفه جدید . بزرگترین فیلسوف جهان
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نظر بدهید
نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد